Arbetstillstånd

Den som vill arbeta i Sverige har möjlighet att få arbetstillstånd.

För att få arbetstillstånd krävs att:

  • Arbetstagaren har ett giltigt pass.
  • Arbetstagaren kan försörja sig på arbetet.
  • Anställningsvillkoren är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
  • Tjänsten har annonserats i Sverige och EU.

Arbetstagaren ska normalt söka uppehålls- och arbetstillstånd från hemlandet eller annat land utanför Sverige där han/hon är bosatt. I vissa fall kan dock en arbetstagare söka arbetstillstånd när han eller hon befinner sig i Sverige.