Tjänster

Medling

Vi erbjuder parter som separerat medling vilket innebär att man gemensamt kan anlita oss för att hitta en samförståndslösning avseende bodelning, vårdnad, boende och umgänge. Medling kan vara en bra lösning för att undvika långa kostsamma och konflikfyllda tvister.

Medlaren är neutral och företräder inte någon av parterna. Mötena sker gemensamt varvid olika möjligheter diskuteras. Medlaren upplyser även om rättsläget avseende den aktuella angelägenheten.

Vi upprättar sedan ett förslag till avtal och upplyser om hur det ska bli verkställbart.

Utbildningar

Anlita oss för föreläsningar eller utbildningar inom våra rättsområden. Vi skräddarsyr en utbildning för ditt företag, skola, förening eller annan verksamhet.

Kontakta oss för diskussion om upplägg och för att få en offert.