Arvode


Rättshjälp

Under vissa förutsättningar finns möjlighet att få hjälp med ombudskostnader genom allmän rättshjälp. Rättshjälpen täcker en del av kostnaden för jurist eller annan sakkunnig person. Man kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Allmän rättshjälp kan beviljas fysiska personer som har råkat i tvist och behöver juridiskt biträde. Rättshjälp kan även beviljas när det gäller frågor om vårdnad, umgänge och underhållsbidrag som kräver domstolsprövning. För att få rättshjälp ska man i huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Man får dock inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

Om man har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, kan man i regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som kan betalas ur till exempel en ansvarsförsäkring.

Beviljas rättshjälp betalar staten kostnaderna i målet. Vi undersöker dina möjligheter att erhålla rättshjälp och bistår dig även med upprättande av ansökan.

Rättsskydd

Möjlighet finns att få hjälp med ombudskostnaderna genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller villa- och fritidshusförsäkringen och i bilförsäkringen.

Detta innebär att försäkringen kan finansiera kostnaderna för ombudet i samband med tvister som rör privatlivet. För att rättsskyddet i försäkringen ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Man ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att man ska ha haft sin försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Rättsskyddet täcker i regel 80 procent av de nödvändiga kostnaderna för ombudet. Man betalar själv den resterande delen. Förlorar man tvisten i en rättegång täcker rättsskyddet 80 procent av motpartens rättegångskostnader.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att man kontrollerar villkoren för sin försäkring. Vi undersöker dina möjligheter att erhålla rättsskydd och bistår dig även med upprättande av ansökan.

Offentligt biträde

Om du har rätt till ett offentligt biträde i ditt ärende står staten för dina ombudskostnader, så länge dessa inte kan täckas av egna medel.

Skadereglering

Vid personskadereglering på grund av trafikolycka ersätter ditt försäkringsbolag i de flesta fall hela ombudskostnaden vid skadereglering utom rätta.

Du skall således i regel inte stå arvodet själv om du är trafikskadad. Vi undersöker saken åt dig.

Fast pris

På flera av våra tjänster, såsom samboavtal, testamenten och vissa andra avtal, kan vi erbjuda ett fast pris för att du ska kunna överblicka kostnaden.

Övrigt

I övriga ärenden tillämpar vi 2023 års rättshjälpstaxa för privatpersoner.