Om oss


När en fråga uppstår som kräver juridisk kompetens är det ofta en angelägenhet som kan medföra personliga eller ekonomiska konsekvenser.

Advokatbyrån Daniel Stjärneland är en byrå med framförallt humanjuridisk inriktning som präglas av stort engagemang och lyhördhet för klientens behov. Verksamhetens grundpelare är att klienten ska känna förtroende för sitt ombud.

Vi anser att förtroende kan uppnås när ombudet har en förmåga att förstå behovet utifrån den individuella situationen och därigenom erbjuda klienten den effektivaste och bästa vägen att nå målet.

Regelbunden kontakt direkt med ombudet, utan mellanhänder, samt kontinuerliga uppdateringar av ärendet är något vi fäster stor vikt vid. Vår målsättning är alltid, i alla uppdrag, att leverera råd och biträde av högsta kvalité.

Vi erbjuder även hembesök där vi i lugn och ro kan gå igenom dina frågeställningar i en miljö där du känner dig bekväm.

Verksamheten drivs av advokat Daniel Stjärneland som har mångårig erfarenhet av humanjuridik på advokatbyrå.

Byrån har erfarenhet av att företräda klienter i domstol, såväl svensk som utländsk.

Vi erbjuder inledande kostnadsfri rådgivning per telefon eller e-mail där du kan få ett första förslag på hur du kan gå vidare med ditt ärende.
På flera av byråns tjänster, så som samboavtal, testamenten och vissa andra avtal, kan vi erbjuda ett fast pris för att du ska kunna överblicka kostnaden.