Bouppteckning

När en person avlider måste bouppteckning förrättas, dvs. en uppteckning göras av de tillgångar och skulder som den döde hade. Var den avlidne gift, ska i allmänhet också den efterlevande makens tillgångar och skulder antecknas, alltså en bodelning göras.

Om den avlidne var sambo och det ska göras en bodelning mellan samborna med anledning av dödsfallet ska i viss utsträckning även den efterlevande sambons tillgångar och skulder antecknas. Bouppteckning ska göras av två s.k. gode män. Till förrättningen ska dödsbodelägarna kallas.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.