Dödsbodelägare

Efterlevande make/maka, sambo, arvingar samt eventuella universella testamentstagare är dödsbodelägare och ska gemensamt förvalta dödsboet, till exempel betala hyran för den avlidnes bostad så länge den inte sagts upp. Bouppteckning skall normalt göras inom tre månader från dödsfallet. Den skall inom en månad från upprättande lämnas in till den skattemyndighet som är behörig.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.