Testamente

Genom testamentsskrivande kan man styra över hur arvet skall fördelas. Att upprätta ett testamente kan vara viktigt speciellt för sambor eftersom sambor ärver inte varandra om inte detta har avtalats i ett testamente.

Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat. Testamentets undertecknande ska bevittnas av två personer och vittnen ska känna till att det är ett testamente de bevittnar, däremot behöver de inte veta vad som står i testamentet. Vittnena får inte vara släkt med den som skriver testamentet och inte heller ärva något enligt testamentet. Tänk också på att aldrig göra ändringar direkt i ett redan skrivet testamente.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.