Köpebrev

Köpebrev är en juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av egendom. I samband med fastighetsköp upprättas ett köpebrev som ett kvitto på att villkoren, bland annat betalningen i köpekontraktet, är uppfyllda. Både köpekontrakt och köpebrev skall lämnas till den lokala inskrivningsmyndigheten vid ansökan om lagfart.

En lagfart är ett bevis på att man är ägare av fastigheten. Lagfartsansökan skall skickas in till inskrivningsmyndigheten vid den tingsrätt fastigheten hör till. Utan lagfart blir man inte registrerad som ägare av fastigheten och säljaren skulle därmed i princip kunna sälja den igen.

Det kan vara en bra idé för köparen att kontrollera säljarens lagfart så att köparen kan vara säker på att säljaren är den rättmätige ägaren av fastigheten.

Även vid köp av lös egendom, såsom bilar, båtar och maskiner, kan det vara bra att skriva ett köpebrev. Köpebrevet fungerar som bevis på ägorätten vid till exempel försäljning av en bil.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.