Samäganderättsavtal

Om två eller flera personer har för avsikt att äga egendom tillsammans eller ärvt något tillsammans föreligger samägande och en samäganderätt för varje person som äger del i egendomen. Ett samäganderättsavtal kan vara bra om delägarna vill undvika framtida tvister.

Genom ett samäganderättsavtal kan delägarna bland annat bestämma hur stor andel varje delägare ska ha, vem som ska sköta frågor om egendomens skötsel och skyldighet för delägare att först erbjuda övriga delägare att köpa dennes andel i det fall en delägare vill sälja sin andel. Ett samäganderättsavtal klargör delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och onödiga, dyra och utdragna tvister undviks.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.