Skuldebrev

Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse om att betala en penningsumma eller ett skriftlig erkännande av en penningskuld. Skuldebrev indelas i enkla, respektive löpande, skuldebrev.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss person. Det kan alltså inte överlåtas, utan fungerar främst som bevis på att gäldenären har lånat pengar av borgenären.

Löpande skuldebrev kan överlåtas till andra. Det finns två varianter, innehavarskuldebrev samt orderskuldebrev. Ett innehavarskuldebrev är ställt till innehavaren och kan överlåtas till vem som helst. Ett orderskuldebrev är ställt till en given person eller order och överlåts genom att personen genom påteckning på skuldebrevet överlåter det på annan.

Utsätts inget namn är det överlåtet på innehavaren. Har fler personer undertecknat skuldebrevet, är de solidariskt ansvariga för att innehavaren får betalt.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.