Äktenskaps ingående

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar, eller blivande makar vari regleras att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförord är egentligen det enda sättet för makar eller blivande makar att bestämma om en viss eller all egendom ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Med enskild egendom menas att vid en eventuell skilsmässa undantas den egendomen från bodelning. Giftorättsgods är den egendom som alltså ingår en eventuell bodelning.

Ett äktenskapsförord kan upprättas både före och under äktenskapet och skall sedan registreras hos tingsrätten. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till domstolen inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till domstolen.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

[social_share/]