Äktenskapsskillnad

Makar som är överens om att skiljas kan få äktenskapsskillnad omedelbart. Skilsmässan måste dock föregås av en betänketid på minst sex månader, om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Även om makarna inte har något barn, har de rätt att få betänketid om de begär det. Vill endast den ena maken skiljas, har han eller hon rätt till skilsmässa efter sex månaders betänketid. Betänketid räknas från den dag då makarnas gemensamma ansökan kom in till domstolen eller, om det endast är den ena maken som vill skiljas, när hans eller hennes ansökan om skilsmässa delgavs den andra maken.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

[social_share/]