Sambor

SAMBOAVTAL

Genom samboavtalet kan parterna komma överens om att sambolagens regler om bodelning inte gäller vid en eventuell separation. Om man äger olika andelar av en bostad, rekommenderas ett samboavtal om man vill säkerställa att bostaden inte delas vill vid en separation. Ett samboavtal behöver inte registreras utan det räcker med sambornas samtycke.

En annan aspekt som är viktigt att ta hänsyn till är att sambor inte ärver varandra per automatik. För att samborna ska få ärva varandra måste det regleras i ett testamente.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

[social_share/]