Vårdnad, boende och umgänge

Med vårdnad menas det rättsliga ansvaret för ett barn. Det finns olika former av vårdnad, såsom ensam vårdnad och gemensam vårdnad.

Föräldrar som inte bor tillsammans men har gemensam vårdnad om sitt barn kan i första hand själva komma överens om var barnet ska bo. Om föräldrarna inte kan komma överens kan domstolen besluta om vem av föräldrarna barnet ska hos.

Ensam vårdnad innebär att en förälder ensam har det rättsliga ansvaret för barnet. En förälder med ensam vårdnad får bestämma själv i en del frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ett rättsligt ansvar för barnet.

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål. Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har sådan kontakt med den andra föräldern som barnet behöver. Att ha vården om ett barn innebär att leva med barnet, ge det närhet och kärlek, sköta om det när det gäller mat, kläder, tvättning etc.

Umgängesrätt är i första hand till för barnet. Barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Det är barnets intresse och behov som skall vara avgörande vid umgängesrätt med barnet. Utgångspunkten vid umgängesrätt med barnet är att det är viktigt för barnet att ha kontakt med båda föräldrarna även om dessa inte bor tillsammans. Båda föräldrarna, alltså även den förälder som inte bor tillsammans med barnet, har ett stort ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Föräldrar är skyldiga att svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skälig med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidrag betalas av den föräldern som barnet inte stadigvarande bor hos och betalas till den andra föräldern för barnets räkning.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

[social_share/]