Internationell privaträtt

Vi har en stor erfarenhet internationell privaträtt, särskilt vad avser Italien och Spanien.

Internationell privaträtt tillämpas när olika länders lagstiftning aktualiseras i ett och samma rättsförhållande. Många relationer idag har internationella inslag, t. ex. om man sammanlever och bosätter sig över nationalitetsgränserna. Det är då särskilt viktigt att veta vilket lands lag som gäller, t. ex. vid separation eller dödsfall.

Även hur man upprättar avtal som gäller i respektive land och hur domar och beslut är verkställbara i ett annat land är frågor som faller under den internationella privaträtten. Bortförande av barn är också ett område inom den internationella familjerätten där byrån har särskild erfarenhet.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.