Asyl

Alla individer som riskerar förföljelse i sitt ursprungsland på grund av ras, nationalitet, etnicitet eller religiös eller politisk uppfattning har rätt till asyl. Likaså om man riskerar dödsstraff eller tortyr, eller är förföljd på grund av sitt kön eller sin sexuella läggning eller behöver skydd på grund av krig eller miljökatastrof.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.