Medborgarskap

Det finns tre sätt att erhålla svenskt medborgarskap enligt Medborgarskapslagen:

  1. Automatiskt – vid födsel eller föräldrars giftermål.
  2. Anmälan – efter enkel kontroll av att formalia är uppfylld
  3. Ansökan – efter en fri bevisprövning av omständigheterna i enskilda fallet

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.