Uppehållstillstånd p g a familjeanknytning

Den som vill bosätta sig tillsammans med en nära anhörig i Sverige måste ha ett uppehållstillstånd. Detta gäller till exempel makar, sambor eller vid registrerat partnerskap. Även blivande makar och sambor har rätt till uppehållstillstånd.
Barn under 18 år har rätt att återförenas med sina föräldrar förutsatt att vårdnadshavaren givit ett skriftligt medgivande.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.