Visum

Medborgare i länder utanför EU behöver ett visum för att besöka Sverige som turist eller träffa vänner och släkt. Ett visum som beviljats av något av Schengenländerna gäller också för besök i alla de andra.

Om man vill besöka Sverige måste man uppfylla vissa krav, bland annat måste man ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter visumets slutdatum. Besökaren måste ha pengar för uppehället och för hemresan. Svenska myndigheter har bedömt att en person behöver 40 euro (cirka 370 kronor) per dag som besöket i Sverige varar. Beloppet kan i vissa fall bli lägre, till exempel för mindre barn, om kostnaden för kost och logi betalats i förväg eller om den sökande ska bo hos släkt eller vänner. Man kan visa att man har tillräckligt med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från sin bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket. 
Man behöver också teckna en individuell reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård, hemtransport av medicinska skäl. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.